Privacyverklaring van BIZ vereniging In Heemskerk

Persoonsgegevens die worden verwerkt
In Heemskerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van In Heemskerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan In Heemskerk  verstrekt. In Heemskerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom heeft In Heemskerk deze gegevens nodig? 
In Heemskerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan In Heemskerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit opname van bedrijfsgegevens en foto’s op de website van In Heemskerk.

Hoe lang bewaart In Heemskerk mijn gegevens? 
In Heemskerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wordt er wel een overeenkomst met u aangegaan, dan worden uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en website adres) bewaard in de database van de website. Uw persoonsgegevens worden in dat geval maximaal 7 jaar bewaard, tenzij anders nodig of overeengekomen. Alleen uw e-mail adres wordt gebruikt in een e-mail programma op een computer, welke is voorzien van een wachtwoord.

Deelt In Heemskerk mijn gegevens met anderen? 
In Heemskerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

In kaart brengen van uw websitebezoek
Op de website van In Heemskerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. In Heemskerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Website statistieken met Google Analytics 
In Heemskerk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het (gemaskeerde) adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, u kunt hier doorklikken naar het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan In Heemskerk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. In Heemskerk heeft hier geen invloed op. In Heemskerk heeft Google geen toestemming gegeven om via In Heemskerk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

In Heemskerk heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google, er wordt geen data doorgestuurd naar aanvullende Google diensten en uw IP adres is op onze website gemaskeerd.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar financieel@www.inheemskerk.nl In Heemskerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens
In Heemskerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van In Heemskerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door In Heemskerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met In Heemskerk op via financieel@inheemskerk.nl. www.inheemskerk.nl is een website van BIZ vereniging In Heemskerk.

In Heemskerk is als volgt te bereiken:
financieel@inheemskerk.nl